Propozycje ugody od Raiffeisen Bank

Propozycje ugody od Raiffeisen Bank

Aktualności Propozycje ugody od Raiffeisen Bank Jesz­cze do nie­daw­na Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG S.A Oddział w Pol­sce uzna­wa­ny był za naj­bar­dziej opor­ny oraz prze­ciw­ny ugo­dom zawie­ra­nych z Fran­ko­wi­cza­mi. Z począt­kiem czerw­ca...