Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Aktualności Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok Histo­rycz­na decy­zja Sądu Najwyższego Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu...