Rejestr spraw aktualnych 2022/2023 rok

Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
95/2023/473585
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Jele­niej Górze
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
86/2023/468736
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Szczecinie
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
85/2023/468663
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Zachod­ni WBK S.A.
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
83/2023/460639
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010261
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PBK S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2004 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2270/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
82/2023/460623
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
XII C 1686/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
81/2023/460190
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
80/2023/459941
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010261
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank BPH S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2011 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Opolu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2779/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
77/2023/455771
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2009 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Naj­wyż­szy
Aktualny numer sygnatury akt
IX WSC 19/23
Zakres rozstrzygnięcia
SN
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
76/2023/455487
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Cre­dit Agri­co­le Bank S.A. 0000039887
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
LUKAS Bank SA 0000039887
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
XII C 1824/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
75/2023/455169
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
EFG Euro­bank Erga­sias SA 0000243200
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Częstochowie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 822/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
72/2023/451578
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A 0000014540
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Bydgoszczy
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1969/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
71/2023/450718
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Włocławku
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
69/2023/442731
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
EFG Euro­bank Erga­sias SA 0000243200
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Poznaniu
Aktualny numer sygnatury akt
XIV C 956/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
65/2023/434133
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1653/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
64/2023/430532
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025238
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 712/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
62/2023/427892
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 186/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
61/2023/426835
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10849/23
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
60/2023/423516
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010261
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PBK S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2003 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Jele­niej Górze
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
59/2023/423136
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Pol­ska Kasa Opie­ki S.A. 0000014843
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank BPH S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy w Wągrowcu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1216/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
56/2023/419755
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank PBC Spół­ka Akcyj­na 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
XII C 1005/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
50/2023/410212
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
BNP Pari­bas SA 0000011571
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Gospo­dar­ki Żywie­nio­wej S.A 000011571
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 9308/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
46/2023/408606
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Łodzi
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 9066/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
43/2023/405806
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Zachod­ni WBK S.A 000008723
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 8880/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
42/2023/405766
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
BNP Pari­bas SA 0000011571
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
For­tis Bank Pol­ska SA 0000006421
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 7547/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
41/2023/402249
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1288/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
40/2023/399247
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XV C 1405/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
39/2023/398043
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2009 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
38/2023/395643
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010261
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Opolu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1116/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
36/2023/392552
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Gdańsku
Aktualny numer sygnatury akt
I C 499/23
Zakres rozstrzygnięcia
media­cja
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
35/2023/391478
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2011 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
34/2023/390949
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
BNP Pari­nas SA 0000011571
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
For­tis Bank Pol­ska SA 0000006421
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Kielcach
Aktualny numer sygnatury akt
I C 321/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
32/2023/388454
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy w Zgorzelcu
Aktualny numer sygnatury akt
XII C 437/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
31/2023/384368
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
IV C 367/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
30/2023/380414
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Tarnobrzegu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 343/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
28/2023/378397
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Cre­dit Agri­co­le Bank S.A. 0000039887
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
LUKAS Bank SA 0000039887
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
II C 422/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
27/2023/378247
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Poznaniu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 79/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
24/2023/373392
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Pol­ska Kasa Opie­ki S.A. 0000014843
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank BPH S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Legnicy
Aktualny numer sygnatury akt
I C 143/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
23/2023/369741
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2004 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Zamościu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 236/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
21/2023/369307
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Katowicach
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 2133/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
20/2023/365656
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank BPH S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy w Wągrowcu
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 4274/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
12/2023/359894
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Przemyślu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 304/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
8/2023/350615
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Białymstoku
Aktualny numer sygnatury akt
I C 191/23
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
7/2023/350289
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Pol­ska Kasa Opie­ki S.A. 0000014843
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank BPH S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
gru­dzień 2004 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 24098/22
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
6/2023/350089
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2947/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
5/2023/349663
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2009 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Kaliszu
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2881/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
1/2023/344654
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Lublinie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 24477/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
137/2022/334640
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2004 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 23287/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
134/2022/329472
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Opolu
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 22550/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
133/2022/329222
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Opolu
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 22886/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
132/2022/327700
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
II C 2217/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
131/2022/325031
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Getin Noble Bank S.A. 0000304735
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Getin Bank SA Dombank 0000027116
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 21807/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
107/2022/317619
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XII C 1394/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
105/2022/315160
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 179/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
104/2022/314950
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
EFG Euro­bank Erga­sias SA 0000243200
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 21840/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
102/2022/312998
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
gru­dzień 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 21813/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
101/2022/310488
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Cre­dit Agri­co­le Bank S.A. 0000039887
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
LUKAS Bank SA 0000039887
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy we Wrocławiu
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 20991/22
Zakres rozstrzygnięcia
z powódz­twa banku
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
100/2022/310399
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 20518/22
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
98/2022/306640
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C19172/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
96/2022/304113
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 20415/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
95/2022/302719
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 19859/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
94/2022/302657
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Getin Noble Bank S.A. 0000304735
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Getin Bank SA Dombank 0000027116
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 17942/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
89/2022/290683
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 17942/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
86/2022/286697
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 16951/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
82/2022/280408
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 16466/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
81/2022/270860
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2011 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 16034/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
80/2022/270472
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII 14707/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
78/2022/267498
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 15618/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
75/2022/263071
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 14182/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
73/2022/260075
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2009 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 12452/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
70/2022/258736
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2009 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 11660/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
67/2022/252568
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
gru­dzień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5108/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
63/2022/241087
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
EFG Euro­bank Erga­sias SA 0000243200
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 4098/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
62/2022/238255
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 4098/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
55/2022/226154
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sty­czeń 2011 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 4428/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
8/2022/178803
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5108/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
8/2022/178803
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BrE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 7084/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
18/2022/192734
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2010 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 6928/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
20/2022/195417
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 1771/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
27/2022/83451
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2026/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
28/2022/203380
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 2026/21
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
83/2020/59806
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PBK S.A. 0000010260
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2003 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Jele­niej Górze
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 17926/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
109/2021/128351
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 3045/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
162/2021/148122
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Bank Miesz­ka­nio­wy SA 000004662
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2003 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Bielsku-Białej
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 2033/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
163/2021/149773
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
BNP Pari­bas SA 0000011571
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
For­tis Bank Pol­ska SA
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 2758/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
164/2021/150205
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Raif­fe­isen Bank S.A. 0000753494
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
EFG Euro­bank Erga­sias SA 0000243200
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
II C 159/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
180/2021/167576
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
sier­pień 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 3342/22
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
181/2021/168011
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XV C 2423/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
4/2022/177445
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
ING Bank Ślą­ski S.A. 0000005459
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Katowicach
Aktualny numer sygnatury akt
II C 1620/20
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
5/2022/177479
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 8101/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
126/2021/137970
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Gdańsku
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 14892/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapła­ta / zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
47/2020/28334
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
gru­dzień 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10158/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
75/2021/107488
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Euro Bank S.A. 0000025313
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
II C 3669/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
129/2021/141140
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 6210/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
130/2021/141425
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5788/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
131/2021/142710
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­len­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2007 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy- Mokotowa
Aktualny numer sygnatury akt
III C 2426/20
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
56/2021/100436
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10993/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie / zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
42/2021/96836
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Cre­dit Agri­co­le Bank S.A. 0000039887
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
LUKAS Bank SA 0000039887
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 9561/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
78/2020/55416
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 2802/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
82/2021/112638
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
I C 410/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
84/2021/114811
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Getin Noble Bank S.A. 0000304735
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Getin Bank SA Dombank 0000027116
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
IV C 1296/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
4/2020/10854
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXV C 1129/21
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
8/2021/74869
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy- Woli
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 1971/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
15/2021/81910
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2005 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10158/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
19/2021/83451
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2010 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5164/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
20/2021/83739
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 1971/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
87/2021/119666
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2006 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10158/21
Zakres rozstrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
102/2020/63144
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5164/21
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
9/2021/75623
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany / indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla Wro­cła­wia- Fabrycznej
Aktualny numer sygnatury akt
II Ca 1350/23
Zakres rozstrzygnięcia
zapła­ta
{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo