Rejestr spraw aktualnych 2021 rok

Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
126/2021/137970
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank BPH S.A. 0000010260
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
GE Money Bank S.A. 0000062432
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Gdańsku
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
47/2020/28334
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
gru­dzień 2006 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
II C 1620/20
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapła­ta / zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
75/2021/107488
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Euro Bank S.A. 0000025313
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 8101/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
129/2021/141140
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2006 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
130/2021/141425
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10158/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
131/2021/142710
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Mil­le­nium S.A. 0000010186
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2007 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy- Mokotowa
Aktualny numer sygnatury akt
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
56/2021/100436
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska 0000015525
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2005 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 6210/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
42/2021/96836
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Cre­dit Agri­co­le Bank S.A. 0000039887
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
LUKAS Bank SA 0000039887
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
listo­pad 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5788/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie / zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
78/2020/55416
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
III C 2426/20
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
82/2021/112638
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Deut­sche Bank Pol­ska S.A. 0000022493
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
luty 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10993/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
84/2021/114811
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
Getin Noble Bank S.A. 0000304735
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Getin Bank SA Dombank 0000027116
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
lipiec 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 9561/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
4/2020/10854
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
paź­dzier­nik 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 2802/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
8/2021/74869
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
mBank S.A. 0000025237
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
BRE Bank S.A. 0000025237
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
kwie­cień 2005 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy- Woli
Aktualny numer sygnatury akt
I C 410/21
Zakres rozstyrzygnięcia
zapła­ta
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
15/2021/81910
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2005 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
IV C 1296/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
19/2021/83451
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Nor­dea Bank Pol­ska S.A. 0000021828
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
czer­wiec 2010 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXV C 1129/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie i zapłata
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
20/2021/83739
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
wrze­sień 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 1971/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
87/2021/119666
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
PKO Bank Pol­ski SA 0000026438
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2006 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 10158/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
102/2020/63144
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Bank Pol­ska SA 0000008723
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
Kre­dyt Bank SA 0000019597
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
maj 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
deno­mi­no­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Okrę­go­wy w Warszawie
Aktualny numer sygnatury akt
XXVIII C 5164/21
Zakres rozstyrzygnięcia
unie­waż­nie­nie
Numer sprawy wewnętrznej kancelarii
9/2021/75623
Nazwa banku i KRS — strony postępowania
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Nazwa banku i KRS z umowy kredytowej
San­tan­der Con­su­mer Bank 0000040562
Data zawarcia umowy kredytowej (miesiąc i rok)
marzec 2008 rok
Kredyt denominowany/indeksowany
indek­so­wa­ny
Waluta
CHF
Siedziba Sądu
Sąd Rejo­no­wy dla Wro­cła­wia- Fabrycznej
Aktualny numer sygnatury akt
XI C 323/21
Zakres rozstyrzygnięcia
zapła­ta
{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo