Ułatwienie procesowe dla frankowiczów

Ułatwienie procesowe dla frankowiczów

Aktualności Ułatwienie procesowe dla frankowiczów Nowa „linia orzecz­ni­cza” w spra­wach fran­ko­wych. Dopusz­cze­nie moż­li­wo­ści­za­wie­sze­nia spła­ty rat kre­dy­tu na czas postępowania.      Sędzio­wie Sądu Okrę­go­we­go...