Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Aktualności Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło...